Simülasyon ve Vaka Analizi

Örnek Vaka Analizi
Simülasyon ve Vaka Analizi

Dahili Vakalar

Kolon CA Vaka Analizi
 • Kanserde sınıflandırma ve evrelendirmeyi açıklayabilme
 • Kanserde tarama programlarını sayabilme
 • Kolon CA’da risk faktörlerini sıralayabilme
 • Kolon CA’da tedavi yöntemlerini açıklayabilme
 • Kolon CA tanılı hastada hemşirelik tanılarını sayabilme
 • Kolon CA’lı bireylerde hemşirelik girişimlerini sıralayabilme
SVO Vaka Analizi
 • SVO’nun fizyopatolojisini açıklayabilme
 • SVO’nun belirtilerini sıralayabilme
 • SVO risk faktörlerini sıralayabilme
 • SVO tanılı hastanın bakımında önemli hemşirelik tanılarını sayabilme
 • SVO’lu hastalarda hemşirelik girişimlerini sıralayabilme
Diyabetik Ayak Olgu Sunumu
 • Diyabetin belirti ve bulgularının sıralayabilme
 • Diyabetin komplikasyonlarını sayabilme
 • Diyabetik ayaktan korunmak için yapılması gereken uygulamaları sayabilme
 • Diyabetik ayağın fizyopatolojisini açıklayabilme
 • Diyabetik bireylere uygulanacak hemşirelik girişimlerini sıralayabilme
KOAH Vaka Analizi
 • KOAH tanımını yapabilme
 • KOAH patofizyolojisini açıklayabilme
 • KOAH risk faktörlerini sıralayabilme
 • KOAH evrelendirmesini açıklayabilme
 • KOAH komplikasyonlarını sıralayabilme
 • KOAH’a yönelik öncelikli hemşirelik tanılarını sıralayabilme
 • KOAH’lı bireylerde hemşirelik girişimlerini sıralayabilme
KCS Vaka Analizi
 • KCS’nun patofizyolojisini açıklayabilme
 • KCS’nun belirti ve bulgularını sayabilme
 • KCS’in komplikasyonlarını açıklayabilme
 • KCS’lu tanılı hastanın hemşirelik tanılarını sayabilme
 • KCS’lu bireylerde hemşirelik girişimlerini sıralayabilme
Kronik Böbrek Yetmezliği Vaka Analizi
 • Kronik böbrek yetmezliğinin fizyopatolojisini açıklayabilme
 • Kronik böbrek yetmezliğinin risk faktörlerini sıralayabilme
 • Kronik böbrek yetmezliğinin belirti ve bulgularını sıralayabilme
 • Kronik böbrek yetmezliğinin evrelerini sıralayabilme
 • Hemodiyalizi açıklayabilme
 • KBY’li bireylerde hemşirelik tanılarını sıralayabilme
 • KBY’li bireylere uygulanacak hemşirelik girişimlerini sıralayabilme


Simülasyon ve Vaka Analizi

Cerrahi Vakalar

KABG Vaka Analizi
 • KABG ameliyatının tanımlamasını yapacak
 • Hastada kullanılan ilaçların etken maddesini, endikasyonunu ve yan etkilerini bilecek
 • Hastanın kan gazı bulgularını yorumlayabilecek
 • Hastanın günlük yaşam aktiviteleri modeline göre değerlendirmesini yapacak
 • KABG verilerine yönelik uygun hemşirelik tanılarını planlayabilecek
İKK Vaka Analizi
 • İKK ve AVM ameliyatının tanımlamasını yapacak
 • Hastada kullanılan ilaçların etken maddesini, endikasyonunu ve yan etkilerini bilecek
 • Hastanın laboratuvar bulgularını yorumlayabilecek
 • Hastanın günlük yaşam aktiviteleri modeline göre değerlendirmesini yapacak
 • İKK verilerine yönelik uygun hemşirelik tanılarını planlayabilecek
Meme Kanseri Vaka Analizi
 • Mastektomi ameliyatının çeşitlerini tanımlayabilecek
 • Hastanın meme kanserinde risk faktörlerini sıralayabilecek
 • Hastanın rol performansı, beden imajı bozukluğuna yönelik bulguları değerlendirecek ve uygun girişimleri planlayabilecek
 • Hastanın günlük yaşam aktiviteleri modeline göre değerlendirmesini yapacak
 • Meme kanseri verilerine yönelik uygun hemşirelik tanılarını planlayabilecek
Torakomi Vaka Analizi
 • Torakotomi ve lobektomi ameliyatının tanımlamasını yapacak
 • Hastada kullanılan ilaçların etken maddesini, endikasyonunu ve yan etkilerini bilecek
 • Hastanın kan gazı ve laboratuvar bulgularını yorumlayabilecek
 • Hastanın günlük yaşam aktiviteleri modeline göre değerlendirmesini yapacak
 • Torakotomi verilerine yönelik uygun hemşirelik tanılarını planlayabilecek